หลักสูตร Seal

หลักสูตรทำลายใต้น้ำจู่โจม

ความหมายของสัญลักษณ์ “ปีก ฉลามคู่ เกลียวคลื่น”

หน่วย SEAL มีความหมายว่า Sea ทะเล, Air อากาศ, Land พื้นดิน

แถบธงไตรรงค์ : หมายถึง ชาติไทย
สมอสีเงิน : หมายถึง ทหารเรือ
ปลาฉลาม : หมายถึง การปฎิบัติงานใต้น้ำที่ต้องอาศัยความกล้า และ ความอดทน
เกลียวคลื่น : หมายถึง คลื่นหัวแตกบริเวณใกล้ชายฝั่ง ซึ่งเปรียบดังอุปสรรค
ที่ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยความสามัคคี

หลักสูตรระยะเวลา 8 เดือน

ฝึกหนักในช่วง “สัปดาห์นรก”  120 ชั่วโมงฝึกไม่มีการหยุดพัก
เป็นของขึ้นชื่อของการฝึกหลักสูตร Seal

About the Author

Neng

ดีบ้าง..ไม่ดีบ้าง.. " ได้โปรดอภัย" จะให้อะไรมันดีตลอดไป เหมือน..."หน้าตา" คงไม่มี #อุดมการณ์หนักแน่นดั่งขุนเขา #แต่เงินในกระเป๋าเบาดั่งขนนก