K2 Black Panther

K2 Black Panther Korea

บทบาท : Main Battle Tank
ผลิต : South Korea
บริษัท : Hyundai Rotem
ราคา : $8.5 million/คัน

About the Author

Neng

ดีบ้าง..ไม่ดีบ้าง.. " ได้โปรดอภัย" จะให้อะไรมันดีตลอดไป เหมือน..."หน้าตา" คงไม่มี #อุดมการณ์หนักแน่นดั่งขุนเขา #แต่เงินในกระเป๋าเบาดั่งขนนก