Posts Categorized: ส่วนตั๊วส่วนตัว

ลงปฏิบัติงาน ปัตตานี

ภารกิจของทหาร รับใช้ชาติ   ถ้าถูกยิง ขอให้ไม่โดน ถ้าโดนจังๆ ของให้ไม่ใช่จุดสำคัญ ถ้าโดนจ่อกะบาล ขอให้ลูกเค้าหมดพอดี เพี๊ยง!!!