Posts Categorized: ส่วนตั๊วส่วนตัว

ศึกเรารบ ยามหมดงบเราขับวิน

เซลฟี่หนักมาก หารายได้เสริม การขับวินเป็นช่องทางทำมาหากินที่ดีเหมือนกันยามทุนทรัพย์ขาดแคลน ผมตั้งใจทำมาหากินนะครับ ใครอยากได้ไปเป็นลูกเขยบ้างไหมครับ  

ครั้งหนึ่งในชีวิตเลย

หวนคิดถึงครั้งหนึ่งของการเป็นทหาร Ranger Cavalry ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร การไปฝึกในครั้งนั้นช่วยสอนอะไรต่างๆมากมายมาจนถึงทุกวันนี้ ต้องขอบคุณทุกสิ่งที่สร้างสรรให้เรากลายเป็นในสิ่งที่ควรจะเป็น ที่เติบโตขึ้นได้เพราะ ครูผู้สอน ช่วยฝึก และเพื่อนๆร่วมรุ่นช่วยกันผลักช่วยกันดันจนถึงฝั่งฝันได้