Posts Categorized: หลักสูตรรบพิเศษ

หลักสูตร Seal

หลักสูตรทำลายใต้น้ำจู่โจม ความหมายของสัญลักษณ์ “ปีก ฉลามคู่ เกลียวคลื่น” หน่วย SEAL มีความหมายว่า Sea ทะเล, Air อากาศ, Land พื้นดิน แถบธงไตรรงค์ : หมายถึง ชาติไทย สมอสีเงิน : หมายถึง ทหารเรือ ปลาฉลาม : หมายถึง การปฎิบัติงานใต้น้ำที่ต้องอาศัยความกล้า และ ความอดทน เกลียวคลื่น : หมายถึง คลื่นหัวแตกบริเวณใกล้ชายฝั่ง ซึ่งเปรียบดังอุปสรรค ที่ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยความสามัคคี หลักสูตรระยะเวลา 8 เดือน ฝึกหนักในช่วง “สัปดาห์นรก”  120 ชั่วโมงฝึกไม่มีการหยุดพัก เป็นของขึ้นชื่อของการฝึกหลักสูตร Seal

หลักสูตร Ranger

หลักสูตรเสือคาบดาบ ความหมายของสัญลักษณ์ “เสือคาบดาบ” ผู้พิชิตเครื่องหมาย “เสือคาบดาบ”…ผู้พิชิตใจตัวเอง หัวเสือ : หมายถึง อำนาจ ความเป็นเจ้าป่า เหี้ยมโหดต่อศัตรู ดาบ : หมายถึง การต่อสู้ ความแหลมคมของดาบ หมายถึง สติปัญญา อันเฉียบแหลมของทหารจู่โจม ที่จะสังหารข้าศึกได้ ช่อชัยพฤกษ์ : หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และ ผู้นำที่ดี หลักสูตรระยะเวลา 9 สัปดาห์ หรือ 63 วัน วิธีการฟิตร่างกายเพื่อเข้าไปฝึกหลักสูตร การรบแบบจู่โจม ranger หน่วยรบพิเศษ คือ หน่วยทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษต่างๆ โดยทางกองทัพไทยเองก็มีหน่วยรบพิเศษ อยู่ในทั้ง 3 เหล่าทัพ ได้แก่ ทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ รวมถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วย โดยหลักสูตรจู่โจมของกองทัพบก มีชื่อเรียกว่า เสือคาบดาบ หรือ การรบแบบจู่โจม rangerเสือคาบดาบ…read more