Posts Categorized: ปืน

M16 และ M4

ปืน M16 เป็นหนึ่งในปืนที่คนทั่วไปต่างรู้จักกันดี มันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานของกองทัพสหรัฐฯ รวมทั้งเข้าไปเป็นอาวุธประจำ หน่วยงานรักษากฎหมายต่าง ๆ ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเป็นอาวุธของประเทศพันธมิตรทั้งหลายมาอย่างเนิ่นนาน  ในส่วนของภาคพลเรือนก็มีปืนประเภทนี้ แต่อยู่ในชื่อ  AR-15  โดยจะเป็นปืนที่มีระบบกึ่งอัตโนมัติเท่านั้น  ซึ่งปืน M16 ได้มีการผลิตทั้งในและนอกประเทศ รายชื่อของบริษัทที่ผลิตในประเทศ เช่น Bushmaster , Hesse , Olympic , Wilson Combat  เป็นต้น  ส่วนบริษัทนอกประเทศสหรัฐฯที่ผลิต  ได้แก่  แคนนาดา , จีน  เป็นต้น  ในปัจจุบันนี้ M16  มีการพัฒนาออกเป็นรุ่นอื่นๆ จำนวนมาก แน่นอนว่าผ่านการยอมรับเพื่อนำไปใช้ในการสู้รบ ทั้งในกองทัพสหรัฐฯ รวมทั้งกองทัพประเทศอื่นๆของโลก การพัฒนาของปืน M16 มีประวัติอันยาวมากนานมาก  เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1948   สำนักงานวิจัยและพัฒนากองทัพบกสหรัฐฯ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับอานุภาพของอาวุธปืนขนาดเล็กจนประสบความสำเร็จ ในปี ค.ศ.1950  ซึ่งออกมามีขนาด .22 นิ้ว  ต่อมาปี ค.ศ.1953 –…read more

Koch MP5

The Heckler & Koch MP5 ผลิต : West Germany ระบบ : Submachine Gun รูปแบบ : Machine Gun อัตราการยิง : 600 นัด/นาที เป็นปืนที่พัฒนารูปแบบมาจากปืนพกขนาดเล็ก ถูกนำไปใช้โดยกองกำลังตำรวจของเยอรมัน