Posts By: Neng

ครั้งหนึ่งในชีวิตเลย

หวนคิดถึงครั้งหนึ่งของการเป็นทหาร Ranger Cavalry ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร การไปฝึกในครั้งนั้นช่วยสอนอะไรต่างๆมากมายมาจนถึงทุกวันนี้ ต้องขอบคุณทุกสิ่งที่สร้างสรรให้เรากลายเป็นในสิ่งที่ควรจะเป็น ที่เติบโตขึ้นได้เพราะ ครูผู้สอน ช่วยฝึก และเพื่อนๆร่วมรุ่นช่วยกันผลักช่วยกันดันจนถึงฝั่งฝันได้

ลงปฏิบัติงาน ปัตตานี

ภารกิจของทหาร รับใช้ชาติ   ถ้าถูกยิง ขอให้ไม่โดน ถ้าโดนจังๆ ของให้ไม่ใช่จุดสำคัญ ถ้าโดนจ่อกะบาล ขอให้ลูกเค้าหมดพอดี เพี๊ยง!!!