การฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง ต้องเรียนรู้แล้วทำตาม

การโดดร่มแบบกระตุกเอง เดิมเป็นหนึ่งในยุทธวิธีการรบทางทหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2504 ที่บ้านป่าหวาย จนมีการแพร่หลายเรื่อยมา ปัจจุบันมีการนำมาเป็นการกีฬาด้วย แต่ทั้งนี้ทังนั้นต้องได้รับการฝึกฝนดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

การโดดร่มแบบกระตุกเอง ต้องมีการฝึกฝนตามหลักสูตรจนชำนาญในเวลากลางวัน จากนั้นค่อยฝึกโดดในเวลากลางคืน ผู้โดดต้องมีความชำนาญงานด้านการลอยตัว การเคลื่อนที่ การบังคับควบคุมทิศทางร่ม และการบังคับลงพื้นอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของร่มที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งการตกเร็ว (High speed Malfunction) และการตกช้า (Low speed Malfunction) ซึ่งก่อนที่จะทำการโดดร่มแบบกระตุกเองในครั้งแรก ต้องมีการทดสอบการแก้ไขปัญหาติดขัดให้ผ่านก่อน จากนั้นจึงจะฝึกทำการโดดจริงบนอากาศได้ ในกรณีที่ต้องโดดลงน้ำ ผู้โดดต้องมีการสวมชูชีพไว้ด้วย อีกทั้งต้องมีการฝึกฝนวิธีปลดร่มออกจากตัวเพื่อไม่ให้น้ำหนักของร่มดึงตัวเราให้จมน้ำ

การโดดร่มแบบกระตุกเองนั้น แบ่งได้เป็นสองแบบ คือ

  1. การโดดแบบสูงเปิดต่ำ หรือการโดดแบบ HALO (High Altitude Low Opening)

การโดดร่มแบบนี้ผู้โดดจะกระโดดออกมาจากอากาศยานบนอากาศที่ความสูงราว 1,000 ฟิตจากระดับพื้นดิน จากนั้นก็ปล่อยให้ตกลงมาตามอันตราแรงโน้มถ่วงขอโลกจนประมาณ 4,000-5,000 ฟิต ผู้โดดจะทำการเปิดร่มแล้วบังคับเข้าสู่ที่หมาย การโดดแบบนี้ต้องใช้ความแม่นยำในการลงสู่เป้าหมายและต้องมีการฝึกการทรงตัวอยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี

  1. การโดดแบบสูงเปิดสูง หรือการโดดแบบ HAHO (High Altitude High Opening)

การโดดร่มแบบนี้ผู้โดดจะกระโดดออกมาจากอากาศยานบนอากาศที่ความสูงราว 10,000-30,000 ฟิตหรือมากกว่านั้น ในการโดดแบบนี้หากมีความสูงตั้งแต่ 15,000 ฟิตขึ้นไปเป็นเวลายาวนานกว่า 30 นาที ผู้โดดต้องสวมหน้ากากออกซิเจนเพื่อให้มีอากาศเพียงพอสำหรับนักโดด เมื่อโดดลงมาที่ความสูง 8,000-10,000 ฟิต ผู้โดดก็จะเปิดร่มและบังคับเข้าสู่ที่หมาย การโดดแบบนี้สามารถไปไกลได้ถึงราว 30-40 กิโลเมตรเลยทีเดียวเพื่อใช้ในการจู่โจมเป้าหมายไม่ให้ศัตรูรู้ตัว เป็นการแทรกซึมเพื่อจู่โจม ในการปฏิบัติการเช่นนี้ส่วนมากผู้โดดต้องมีเครื่องช่วยหายใจ อาวุธต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสารและของใช้ที่จำเป็นมาด้วยทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้โดดจะต้องมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมาก ต้องมีการฝึกฝนทั้งด้านการโดดร่ม การเดินป่า การคลำหาทิศทาง การจู่โจมอย่างชำนาญ

สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการฝึกฝนและความชำนาญ นั่นคือสติ สมาธิที่แน่วแน่ ความกล้าหาญ เพื่อให้ผ่านปฏิบัติการทุกอย่างได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง

About the Author

Neng

ดีบ้าง..ไม่ดีบ้าง.. " ได้โปรดอภัย" จะให้อะไรมันดีตลอดไป เหมือน..."หน้าตา" คงไม่มี #อุดมการณ์หนักแน่นดั่งขุนเขา #แต่เงินในกระเป๋าเบาดั่งขนนก