Posts Categorized: ส่วนตั๊วส่วนตัว

การฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง ต้องเรียนรู้แล้วทำตาม

การโดดร่มแบบกระตุกเอง เดิมเป็นหนึ่งในยุทธวิธีการรบทางทหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2504 ที่บ้านป่าหวาย จนมีการแพร่หลายเรื่อยมา ปัจจุบันมีการนำมาเป็นการกีฬาด้วย แต่ทั้งนี้ทังนั้นต้องได้รับการฝึกฝนดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด การโดดร่มแบบกระตุกเอง ต้องมีการฝึกฝนตามหลักสูตรจนชำนาญในเวลากลางวัน จากนั้นค่อยฝึกโดดในเวลากลางคืน ผู้โดดต้องมีความชำนาญงานด้านการลอยตัว การเคลื่อนที่ การบังคับควบคุมทิศทางร่ม และการบังคับลงพื้นอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของร่มที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งการตกเร็ว (High speed Malfunction) และการตกช้า (Low speed Malfunction) ซึ่งก่อนที่จะทำการโดดร่มแบบกระตุกเองในครั้งแรก ต้องมีการทดสอบการแก้ไขปัญหาติดขัดให้ผ่านก่อน จากนั้นจึงจะฝึกทำการโดดจริงบนอากาศได้ ในกรณีที่ต้องโดดลงน้ำ ผู้โดดต้องมีการสวมชูชีพไว้ด้วย อีกทั้งต้องมีการฝึกฝนวิธีปลดร่มออกจากตัวเพื่อไม่ให้น้ำหนักของร่มดึงตัวเราให้จมน้ำ การโดดร่มแบบกระตุกเองนั้น แบ่งได้เป็นสองแบบ คือ การโดดแบบสูงเปิดต่ำ หรือการโดดแบบ HALO (High Altitude Low Opening) การโดดร่มแบบนี้ผู้โดดจะกระโดดออกมาจากอากาศยานบนอากาศที่ความสูงราว 1,000 ฟิตจากระดับพื้นดิน จากนั้นก็ปล่อยให้ตกลงมาตามอันตราแรงโน้มถ่วงขอโลกจนประมาณ 4,000-5,000 ฟิต ผู้โดดจะทำการเปิดร่มแล้วบังคับเข้าสู่ที่หมาย การโดดแบบนี้ต้องใช้ความแม่นยำในการลงสู่เป้าหมายและต้องมีการฝึกการทรงตัวอยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี การโดดแบบสูงเปิดสูง หรือการโดดแบบ HAHO (High Altitude High Opening) การโดดร่มแบบนี้ผู้โดดจะกระโดดออกมาจากอากาศยานบนอากาศที่ความสูงราว…read more

คุณรู้หรือไม่ว่าตารางเวลาชีวิตประจำวันของทหารนั้นยอดเยี่ยมขนาดไหน?

คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นทหารอย่างเต็มตัวนั้นต้องผ่านการฝึกฝนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีความแข็งแกร่ง มีระเบียบวินัย อดทน เพื่อทำงานรับใช้ชาติ หรือ ปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ตารางเวลาในชีวิตประจำวันของเหล่าทหารนั้นช่างยอดเยี่ยม เรามาดูกันดีกว่าว่าวันๆหนึ่ง ทหารบกต้องตื่นกี่โมง นอนกี่โมง และ ทำอะไรกันบ้างในแต่ล่ะวัน 05 : 30 น. เป็นเวลาที่ทหารบกต้องตื่นนอนแล้วนะ ทำภารกิจส่วนตัว ล้างหน้า , แปรงฟัน 05:45 – 06:15 น. เข้าแถวเพื่อออกกำลังกาย และ วิ่ง 07:15 น. ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ให้ท้องอิ่ม 08:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ อัญเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา 08:30 น. เข้าแถวในตอนเช้า เพื่อฟังคำชี้แจง แจกตารางงาน , ตารางฝึก 09:00 – 11:30 น. ทำตามตารางงาน หรือ ทำตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น งานในอาคาร และ…read more