Posts By: Neng

หลักสูตร ทหารเสือราชินี

หากจะกล่าวถึงอาชีพที่มีความเสียสละส่วนรวมเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง เราคงนึกถึงอาชีพ ทหาร ที่คอยปกป้องเหล่าอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยจากผู้คุกคามอยู่เสมอด้วยชีวิต ทหารทุกคนทุกหน่วยมีการฝึกที่แข็งแกร่งและมีระเบียบวินัยเพื่อศักยภาพในการปกป้องประเทศอย่างสูงสุด แต่นอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยรบพิเศษต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น หนึ่งในหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดก็คือ ทหารเสือราชินี ความเป็นมาของทหารเสือราชินีนั้นมาจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระประสงค์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความแข็งแกร่งในการออกปฏิบัติภารกิจทุกแบบ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จึงได้มีการเปิดหลักสูตรทหารเสือขึ้นในปี พ.ศ.2524 เพื่อคัดเลือกทหารผู้มีความแข็งแกร่งมาฝึกเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีความสามารถรอบด้านมากขึ้น โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกนั้น ต้องเป็นนายทหาร หรือกำลังพลภายในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ หากเป็นกำลังพลจากภายนอกก็ต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพบก ระยะเวลาการฝึกจัดมีการจัด 2 ปีต่อ 1 รุ่น โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาการฝึกแบบต่างๆ รวม 16 สัปดาห์ ดังนี้ – การฝึกภาคที่ 1 ฝึกฝนร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีวินัยและความอดทน เวลา 4 สัปดาห์ หากผ่านการฝึกฝนนี้จึงจะสามารถเข้าสู่การฝึกขั้นต่อไป – การฝึกภาคที่ 2 ฝึกภาคภูเขาและป่า เน้นฝึกการโจมตีโดยแทรกซึมทางอากาศด้วยพาหนะอากาศยาน แทรกซึมทางพื้นดินในลักษณะชุดปฏิบัติการ หน่วยทหารเฉพาะกิจเล็ก หรือลักษณะของกำลังกองโจร การฝึกเดินป่า ฝึกขี่ม้า และยานพาหนะภาคพื้นดินทุกชนิด…read more

คุณรู้หรือไม่ว่าตารางเวลาชีวิตประจำวันของทหารนั้นยอดเยี่ยมขนาดไหน?

คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นทหารอย่างเต็มตัวนั้นต้องผ่านการฝึกฝนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีความแข็งแกร่ง มีระเบียบวินัย อดทน เพื่อทำงานรับใช้ชาติ หรือ ปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ตารางเวลาในชีวิตประจำวันของเหล่าทหารนั้นช่างยอดเยี่ยม เรามาดูกันดีกว่าว่าวันๆหนึ่ง ทหารบกต้องตื่นกี่โมง นอนกี่โมง และ ทำอะไรกันบ้างในแต่ล่ะวัน 05 : 30 น. เป็นเวลาที่ทหารบกต้องตื่นนอนแล้วนะ ทำภารกิจส่วนตัว ล้างหน้า , แปรงฟัน 05:45 – 06:15 น. เข้าแถวเพื่อออกกำลังกาย และ วิ่ง 07:15 น. ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ให้ท้องอิ่ม 08:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ อัญเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา 08:30 น. เข้าแถวในตอนเช้า เพื่อฟังคำชี้แจง แจกตารางงาน , ตารางฝึก 09:00 – 11:30 น. ทำตามตารางงาน หรือ ทำตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น งานในอาคาร และ…read more